تماس با ما

استان خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان شهدا - شهدا 6

تلفن تماس : 32425252-056 -32233927-056

تلفکس : 32425151-056

کد پستی : 9714883385

آدرس ایمیل: info@bir-hormozan.ac.ir

                       kh.birhormozan@gmail.com