مدرسين گروه كامپيوتر
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
ملیحه امینیکارشناسی ارشد نرم افزاررزومه
سعیده زنگوییمهندسی کامپیوتر-سخت افزاررزومه
محسن دیمهکارشناس ارشد نرم افزاررزومه
سید هاشم محتشمیکارشناسی ارشد کامپیوتر-هوش مصنوعیرزومه
یاسین بهروزیکارشناس ارشد علوم کامپیوتررزومه
سروش شهرکیکارشناس ارشد فناوری اطلاعاترزومه
ناهید صادق پورکارشناس ارشد علوم کامپیوتر-محاسبات علمیرزومه