صفحه اخبار

جهت اخذ مدارک تحصیلی و ریزنمرات

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان می رساند جهت دریافت هرگونه مدرک تحصیلی ، ریزنمرات و... به آدرس  تهران ، شهرک قدس، میدان صنعت ، بلوار خوردین ، خیابان هرمزان ، نبش پیروزان جنوبی ، ساختمان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر آموزش غیر دولتی - غیرانتفاعی مراجعه فرمایید.شماره تماس دفتر:02182233870 
ادامه خبر