واحد آموزش

معاونت آموزشی : آقای دکتر محمدعلی شمسی نژاد

کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان  : سرکار خانم علی آبادی
تلفن تماس کارشناس آموزشی: 32425252  داخلی 2

کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور کلاسها : سرکار خانم پورخباز

تلفن تماس کارشناس فارغ التحصیلان  : 32425252 داخلی