تازه ها

ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه در مقطع کارشناسی پیوسته

به اطلاع دارندگان مدارک کاردانی کلیه رشته ها و دیپلم های تجربی ،انسانی و ریاضی می رساند جهت ثبت نام ...

ادامه خبر

زمان برگزاری آزمایشگاه فیزیولوژی دانشجویان مهندسی پزشکی کلیه ورودی ها

به اطلاع دانشجویان مهندسی پزشکی کلیه ورودی ها می رساند کلاسهای آزمایشگاه فیزیولوژی از روز شنبه مورخ 29دی ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی واقع در خیابان معلم برگزار خواهد گردید.
ضمنا دانشجویان طبق گروه های ذیل با همراه داشتن کارت تردد و در ساعت مقرر در دانشکده حضور داشته باشند.
ادامه خبر