صفحه اصلی

لینک های تصویری

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته -حسابداری

قابل توجه دانشجویان و همشهریان گرامی

دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان جهت رفاه همشهریان و هم استانی های گرامی در سال تحصیلی جدید برای اولین بار در رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته   از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد

اطلاعیه بسیار مهم جهت اخذ واحد در ترم تابستان جاری

تمامی دانشجویان در ترم تابستان مجاز به انتخاب تنها 6 واحد درسی می باشند و فقط دانشجویانی که در ترم تابستان فارغ التحصیل خواهند شد و 8 واحد درسی آنها باقی مانده است مجاز به انتخاب 8 واحد می باشند.در غیراینصورت انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد

رشته های مصوب دانشگاه هرمزان

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته

قابل توجه دانشجویان و همشهریان گرامی

دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان برای سال تحصیلی جدید در رشته های مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ومهندسی عمران در مقطع کارشناسی پیوسته از طریق آزمون سراسری  دانشجوی می پذیرد

جهت اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید.

پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی

قابل توجه دانشجویان و همشهریان گرامی

دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان جهت رفاه همشهریان و هم استانی های گرامی در سال تحصیلی جدید در رشته های کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان، الکتروتکنیک- برق صنعتی ، تاسیسات - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، کامپیوتر-نرم افزار، نقشه کشی معماری ،گرافیک و حسابداری  از طریق سایت سازمان سنجش دانشجو می پذیرد

تعداد واحدهای جبرانی رشته های نامرتبط

طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، دانش آموختگان مقطع کاردانی پیوسته که معدل آنها کمتر از 14 باشد و در  مقطع کارشناسی ناپیوسته دررشته نامرتبط پذیرفته شده باشند بایستی 24 واحد جبرانی بگذرانند

دانشجویانی که دارای شرایط فوق می باشند موظفنداوایل هر ترم جهت انتخاب واحد دروس جبرانی به آموزش مراجعه نمایند.

اعلام ساعات حضور مدیرگروه رشته ها در موسسه

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند آقای مهندس اکبرزاده (به عنوان مدیرگروه عمران) روزهای پنجشنبه ساعت 13- 11

و آقای دکتر شمسی نژاد (به عنوان مدیرگروه برق و معاون آموزشی موسسه) روز های پنج شنبه ساعت 10-9 ، آقای مهندس تقی زاده (به عنوان مدیرگروه معماری) روزهای چهارشنبه ساعت 14-12:30و آقای مهندس صدیقی (به عنوان مدیرگروه کامپیوتر)همه روزه ساعت 14-8 جهت پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان در موسسه حضور خواهند داشت

اطلاعیه مهم در مورد انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان گرامی

رعایت پیش نیازی و هم نیازی بر عهده دانشجویان می باشد در صورت عدم رعایت پیشنیازی درس مربوطه حذف و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد  .

در ضمن جهت دریافت چارت درسی می توانید به سایت دانشگاه قسمت  فرم ها و  بخشنامه ها مراجعه کنید انتخاب واحد دانشجویان بعد از حذف و اضافه باید به تایید مدیر گروه فنی برسد. .

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

دانشجویان فارغ التحصیل رشته مهندسی تولیدات گیاهی ورودی مهر90 جهت دریافت گواهی موقت خود می توانند روزهای پنجشنبه به واحد آموزش مراجعه نمایند